آموزش در فضای مجازی بهترین فرصت برای ارتقای کیفیت


شریف آبادی گفت: فضای مجازی فرصتی را فراهم کرده است تا بتوانیم آموزش را با کیفیت بهتری ارائه دهیم.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 16 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0