آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟

🔸هم بله و هم نه! طبیعی است که سردبیر وقتی مقاله ای را دریافت می کند، علاوه بر محتوای مقاله، نگاه می کند ببیند که نویسندگان آن چه افرادی هستند. دلیل اول این است که برای انتخاب داوران، باید دقت کند که تا حد امکان از همکاران نزدیک نویسندگان انتخاب نکند تا شائبه تبانی نباشد. دوم اینکه شناخت نویسندگان کمک می کند که گرایش های تئوریک و فکری آنها را بهتر بشناسد و در نتیجه داوری بهتری انجام دهد. اما داوران مقاله قاعدتا مشخصات نویسندگان مقاله را نمی بینند. ولی بعد از اینکه داوران نظرات خودشان را دادند، این سردبیر است که نظرات را جمع بندی می کند و تصمیم نهایی را میگیرد. در این حالت، معمولا اعتبار نویسندگان تاثیرگذار است.

🔸نخست از این جهت که مقالاتِ نویسندگان معتبر معمولا با دقت بیشتری داوری می شود، درست مثل حالتی که یک دندان پزشک برود پیش یک دندانپزشک دیگر برای درمان. همچنین وقتی که نویسندگان مقاله معتبر و شناخته شده باشند، معمولا اگر مقاله نیاز به بازنگری جدی داشته باشد، سردبیر این فرصت را به نویسندگان می دهد چراکه پیش بینی می کند که نویسندگان معتبری در این سطح توان بازنگری جدی مقاله را داشته باشند. البته از طرف دیگر هم وقتی که نویسندگان معتبری در مقاله هستند، انتظار سردبیر از کیفیت مقاله هم به صورت متناسب بالاتر می رود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0