آیا می توان یک مقاله را در بیش از یک نشریه submit کرد؟

باید بگوییم که جواب منفی است. و نمی توان یک مقاله را در بیش از یک نشریه به چاپ رساند. زیرا از نظر اخلاق پژوهشگری این کار ناپسند است. داوران در مرحله داوری وقت خویش را هزینه می کنند تا در مورد مقاله نظر دهند آنوقت درست نیست که اینگونه رفتاری از پژوهشگر سر بزند. از طرف دیگر حین ثبت مقاله در مجله برای ارسال یکی از مراحل این است که شما تأیید می کنید این مقاله در هیچ مجله دیگری منتشر نشده و نخواهد شد. و همچنین ممکن است دو مجله مختلف که مقاله شما به آن ها ارسال شده است داور یکسان داشته باشند. و این کاملاً طبیعی است و ممکن است زیاد اتفاق بیفتد. زیرا مجلات برای انتخاب داوران افرادی را برمیگزینند که نسبت به موضوع مقاله اشراف کامل داشته باشند. در این صورت داور متوجه تخلف شما می شود و علاوه بر خدشه دار شدن حیثیت علمی، نام شما در block list مجلات قرار می گیرد که تا آخر عمر نمی توانید به این مجلات مقاله ای ارسال کنید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0