اثربخشی یک دارو در پیشگیری از عوارض ریوی کرونا صحت دارد؟


رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره یک دارو به نام PHR۱۶۰ در پیشگیری از عوارض ریوی کرونا توضیح داد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 04 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0