اجرای طرح جدید استعدادیابی و پرورش مدیران در دانشگاه الزهرا


مدیر کانون ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی دانشگاه الزهرا (س) گفت: این دانشگاه برای نخستین بار از طرح ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی به منظور استعداد یابی مدیران استفاده می‌کند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 22 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0