ادبیات و پیشینه تحقیق در پروپوزال پایان نامه

پیش از آغاز هر پژوهش باید به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخت. ادبیات و پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه به معنی بررسی مقالات ، کتب و پایان نامه های منتشر شده در زمینه مدنظر است. برای این کار باید همواره آخرین مقالات که جدید ترین دستاورد های علمی در آنها گنجانده شده است را نیز مطالعه و بررسی کرد.

اهمیت بررسی متون پیش از شروع پایان نامه

چرا بررسی متون هنگام تهیه طرح پژوهشی حائز اهمیت است؟

🔹از دوباره کاری جلوگیری می کند.
🔸به یافتن آنچه دیگران درباره موضوع شما دریافته و گزارش نموده اند کمک می کند.
🔹این امر ممکن است به اصلاح بیان مسئله بینجامد.
🔸زمینه آشنایی با انواع مختلف روش کار که امکان استفاده از آن در مطالعه شما وجود دارد را فراهم می نماید.
🔹دلایلی برای دیگران تامین می کند تا از پژوهش پیشنهادی شما پشتیبانی کنند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0