اضافه شدن ۷۷۰ تخت بیمارستانی به مراکز درمانی مازندران در دوران کرونا


رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ما در دوران کرونا ۷۷۰ تخت بیمارستانی را به مرکز درمانی استان مازندران اضافه کردیم.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 17 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0