اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری در روزهای کرونا تسریع می‌شود


وزیر بهداشت به منظور تسریع در فرآیند اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، بند‌هایی از این قانون را به روسای دانشگاه ها‌ی علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه تفویض کرد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 30 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0