اقدام‌_پژوهي چيست؟

اقدام پژوهی به معنی پژوهش در عمل است. پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان بکار می برند.

🔸مراحل پژوهش در عمل:

قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (در گیر شدن با مسأله)
اقدام در جهت شناسایی مسأله(جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن)
تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجراء ؛اجرای هریک از راه حل های احتمالی(اقدام برای رفع مشکل)
مشاهده وثبت اطلاعات (گرد آوری اطلاعات)
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی نتایج وتشخیص دقیقتر و شفاف تر مسأله در صورت حل نشدن آن
تشخیص راه حل های جدید و شفاف تر و برنامه ریزی برای اجراء این راه حل ها (شروع سیکل جدید)این سیکل انقدر ارامه می یابد تا دقیقا منجر به شناسایی و حل مسأله شود. ریز اقدامات انجام شده در هر مرحله باید دقیقا برای تکمیل اطلاعات خود بهرگیری از آن ونقد و بررسی همکاران گزارش شود.

🔸مراحل تهیه طرح اقدام پژوهی:
۱٫تنظیم موضوع
۲٫مقدمه و بیان مسأله
۳٫تعریف و تبیین واژه ها برای تفهیم بهتر ۴٫مسأله
۵٫اجرای برنامه
۶٫نتیجه گیری
۷٫بیان محدودیت ها و مشکلات
۸٫پیشنهادات
۹٫فهرست منابع

🔸زمینه های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش:
چگونگی تدریس یک مفهوم علمی یا موضوع درسی
کیفیت تولید و نحوه استفاده و بکار گیری وسیله های آموزشی جهت انتقال مفهوم یا موضوع خاص
ناهنجاریهای رفتاری
بهبود شرایط اداری و فعالیت های اجرایی
شیوه های ارزشیابی و امتحانات
روش های اداره مدرسه و محیط های آموزشی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0