انسجام در نگارش مقاله علمی: نگارش شفاف چگونه پذیرش آن را تسهیل می‌کند

انسجام در نگارش مقاله (Coherence) یکی از ویژگی‌های ضروری نگارش آکادمیکِ خوب است. در نگارش آکادمیک، جریان ایده‌ها از جمله‌ای به جمله‌ای دیگر، باید منطقی و روان باشد. بدون به‌هم‌پیوستگی (Cohesion)، خواننده اصلی‌ترین نکته‌ مقاله‌تان را درک نخواهد کرد. همچنین خوانایی متن مختل می‌شود. به‌هم‌پیوستگی لزوماً پیش‌نیاز انسجام است. این دو اصطلاح با هم متفاوتند: به‌هم‌پیوستگی زمانی ایجاد می‌شود که جمله‌ها در سطح جمله با هم پیوستگی دارند، در‌حالی‌که انسجام زمانی ایجاد می‌شود که ایده‌ها پیوسته باشند. به‌علاوه، به‌هم‌پیوستگی بر دستور زمان و سبک مقاله‌تان تمرکز می‌کند.

انسجام در نگارش مقاله چیست؟

▫️انسجام در نگارش مقاله به معنای «شفافیتِ ایده» است و زمانی ایجاد می‌شود که از گرامر و مجموعه لغات صحیح استفاده شده باشد. هدف از نوشتن، بیش از هر چیز، سود رساندن به خواننده است. بدون انسجام و به‌هم‌پیوستگی، خوانندگان‌تان با متنی ازهم‌گسسته مواجه می‌شوند و شکاف‌های متعددی را در ایده‌ی ارائه‌شده احساس می‌کنند. قاعدتاً خواندن و درک متنِ فاقد انسجام مشکل است. این مشکل مانع از تحقق هدف نهایی نگارش می‌شود که انتقال روشن و کارآمد ایده‌ نویسنده است. برای اطمینان از انسجام و به‌هم‌پیوستگی در نگارش آکادمیک، راهبردهایی وجود دارد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0