اولویت‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی در سال جاری


مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اولویت‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی در سال جاری را تشریح کرد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 06 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0