بازگشایی مدارس تاثیری در گسترش کرونا نداشته است


حاجی میرزایی گفت: با توجه به گزارش‌های موجود در آموزش و پرورش بازگشایی مدارس تاثیر تعیین کننده‌ای در گسترش کرونا نداشته است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 04 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0