برای کسب ۲ نمره ی پایان نامه چه کارهایی میتوانم انجام دهم؟

برای کسب ۲ نمره میتوانید راه های مختلفی را انتخاب کنید:
۱⃣اکسپت و چاپ یک مقاله ی isc و یک مقاله ی همایشی که از نظر هزینه مناسب میباشد و میتوان ۲ نمره را به طور کامل دریافت کرد.
۲⃣اکسپت و چاپ یک مقاله ی isi . در بسیاری از موارد تنها داشتن یک مقاله ی isi میتواند ۲ نمره پایان نامه را به ارمغان آورد.
۳⃣اکسپت و چاپ مقاله ی علمی-پژوهشی و یک مقاله ی همایشی.
۴⃣اکسپت ۴ مقاله ی همایشی ملی و یا ۲ مقاله ی همایش بین المللی.
۵⃣اکسپت و چاپ ۱ مقاله ی scopus میتواند به تنهایی ۲ نمره را برای شما به ارمغان آورد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0