تحقیق کاربردی

تحقيقاتي هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي¬هاي بشر مورد استفاده قرار ميگيرند.
هدف اساسی در تحقیق کاربردی دستیابی به پیامد¬های عملی، پیدا کردن راه¬حل برای مسائل واقعی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و ابداع و اختراع وسایل و روش¬ها برا انجام کارهای عملی است. تحقیق کاربردی را تحقیق تصمیم¬گرا یا تحقیق ارزشیابی نیز می¬گویند.
هدف این نوع تحقیقات، کشف دانش تازه¬ای است که کاربرد مشخصی را درباره محصول یا فرایندی در واقعیت دنبال می¬کند(جین، ترایاندیس،۱۳۷۶: ۱۰).
به عبارت دقیق¬تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.
برای مثال می¬توان به کاهش روحیه¬ی تعاون و همکاری در بین دانش¬آموزان و ارائه¬ی راهکارهایی برای افزایش همکاری و یا استفاده از قوانین زیستی برای ارائه¬ی راه¬های تامین بهداشت فردی اشاره کرد.
تحقیقات کاربردی درای ویژگی های زیر هستند :
أ‌. از نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنیادی انجام می¬گیرند.
ب‌. درآمدزا هستند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0