ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت آموزش و پرورش قرار دارد


معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های خود را توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قرار داده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 22 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0