تهران از رنگ قرمز عبور کرده و سیاه شده است / اعمال قانون قطعا موثر است


عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در پایتخت، تاکید کرد اعمال قانون قطعا موثر خواهد بود.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 06 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0