تهران در وضعیت نگران کننده است


توکلی گفت: درحال حاضر وضعیت استان تهران از نظر شیوع کرونا خوب نیست و در شرایط قرمز هستیم.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 26 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0