جای خالی کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌های کشور


جای خالی برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی به شدت در کشور احساس می‌شود و این درحالی که هنوز هیچ توجهی در دانشگاه‌ها به آن نشده است.

همچنین بخوانید:  از سالخوردگی ۲۰ درصد از جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ تا جزئیات اعطای بورسیه دانشگاه الزهرا به دانش آموختگان کابلی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0