جریان نفوذ در آموزش و پرورش رخنه کرده است


زاهدی گفت: جریان نفوذ در آموزش و پرورش رخنه کرده است و به گونه‌ای کار می‌کند که تا اعماق کتاب‌های درسی و مدیریت‌های آموزش و پرورش اثر می‌گذارد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 19 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0