جزئیات دوره فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم


رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم درباره آخرین جزئیات دوره فرصت مطالعاتی در این پژوهشگاه ویژه دانشجویان خبر داد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 12 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0