جزئیات روند برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد


رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد جزئیات روند برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی این دانشگاه را تشریح کرد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 26 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0