حجم کتاب‌های درسی با ساعات آموزشی تناسب دارد؟


رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره تناسب میان حجم کتاب‌های درسی و ساعات آموزشی همچنین تمهیدات در نظر گرفته شده برای آموزش در دوران کرونا توضیح داد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 26 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0