حذف نمرات مردودی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از کارنامه


معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت از حذف نمرات مردودی دانشجویان این دانشگاه به علت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 15 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0