دانشجومحوری، هسته اصلی یادگیری الکترونیکی است


بازرگان گفت: دانشجومحوری، هسته اصلی یادگیری الکترونیکی است بنابراین بنابراین برای گذار از آموزش حضوری و یادگیری الکترونیکی، باید تفاوت‌های این دو نظام آموزشی را مورد توجه قرار داد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 06 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0