دانشگاه علم و صنعت، متولی برگزاری انجمن‌های بین المللی است


دبیر هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران گفت: دانشگاه علم و صنعت با حدود ۹۰ سال سابقه و انجمن علمی ایران با ۲۱ سال سابقه متولی برگزاری انجمن‌های بین المللی هستند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 09 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0