دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی در خدمت صنعت نفت


یک شرکت فناوری موفق به ارائه فناوری اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی به روش قطره آویزان برای افزایش برداشت نفت شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 23 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0