رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد


پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین با حکم وزیر بهداشت، به ریاست این دانشگاه منصوب شد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 22 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0