رتبه اول تولید علم در منطقه هستیم


زلفی گل با اشاره به آمار قابل توجه انتشار سند ملی در کشور گفت: امروز در زمینه تولید علم در کشور رتبه اول را در منطقه داریم.

همچنین بخوانید:  واکسن مدرنا دارای عوارض است
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0