رشد نظام فناوری از حوزه آموزش به پژوهش و فناوری


رحیمی گفت: روند رشد نظام فناوری از حوزه آموزش به پژوهش و فناوری کشیده شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 03 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0