روش جمع آوری اطلاعات پایان نامه

در بخش روش جمع آوری اطلاعات پایان نامه پژوهشگر به توضیح روش های جمع آوری اطلاعات از قبیل مشاهده ، پرسشنامه ، آزمایش و … می پردازد. انواع این روش ها به همراه مزایا و معایب در این بخش توضیح داده شده اند.

طبقه بندی داده های جمع آوری شده
در یک طبقه بندی کلی داده ها به دو نوع اولیه و ثانویه دسته بندی می شوند که منظور از داده های دست اول یا داده های اولیه گونه ای از داده هاست که پژوهشگر مستقیما از جامعه آماری یا نمونه از طریق پرسش نامه یا آزمایش و … بدست می آورد و داده ثانویه ، گونه ای از داده هاست که پژوهشگر از طریق کتاب خانه ، کتب پیشین ، پایان نامه های پیشین و مقالات و … بدست می آورد.

جمع آوری اطلاعات در یک پژوهش علمی از حساسیت زیادی برخوردار است و برای آن که نتایج به دست آمده قابل اعتماد و نتیجه گیری باشد باید کلیه اطلاعات به طور مرتب و سیستماتیک جمع آوری شوند . برای جمع آوری اطلاعات از روشهای متعددی استفاده می شود که انتخاب هر روش با توجه به شرایط و نوع اطلاعات مورد نظر صورت می گیرد.

در یک پیش نویس طرح تحقیقاتی جزئیات روشهای جمع آوری اطلاعات و همچنین وسایل و ابزارهای مورد استفاده و میزان اعتبار هر کدام و چگونگی اعمال کنترل بر روی هر یک از روشها باید ذکر گردد . به طور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ، مصاحبه استفاده از اطلاعات موجود است .

امکان بروز خطا در هنگام استخراج اطلاعات از مدارک نیز وجود دارد. بعضی از دست نوشته ها ناخواناست و یا لازم است که پیگیری شوند. برخی از اطلاعات مورد نیاز نیز در پرونده ها موجود نیست و یا ناقص ثبت شده است. در مقابل مزیتی که استفاده از داده های موجود دارد، ارزان بودن آن است.

معمولاً برای جمع آوری هر نوع اطلاعات، راههای مختلفی وجود دارد. برحسب روشی که انتخاب می شود، دقت اطلاعات حاصله متفاوت خواهد بود. دقت کار را بایستی با میزان عملی بودن آن متعادل نمائیم و روشی را انتخاب نمائیم که حداکثر دقت را تامین نماید.

در انتخاب یک روش برای جمع آوری اطلاعات نکات زیر را در نظر داشته باشید: نیاز به پرسنل، مهارتها، زمان، وسایل کار و سایر تسهیلات در مقابل آنچه که موجود است. قابل قبول بودن شیوه کار برای افراد تحت مطالعه از جمله عدم ایجاد ناراحتی، نگرانی و عوارض ناخواسته. این احتمال که روش مورد استفاده در مورد تقریباً تمامی افراد ، اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد . اگر احیاناً افراد زیادی پاسخ به یک سئوال را ندارند خود سئوال مناسب نیست . برای جلوگیری از اشتباه در کاربرد اصطلاحات ، تفاوتهای بین روشهای جمع آوری داده ها به ابزار مربوط به این کار ذیلاً آورده شده است . در روش مشاهده : ابزار می تواند چشم ، قلم و کاغذ ، ساعت ، ترازو ، میکروسکوپ و ..باشد.

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0