زبان اشاره در آموزش تلویزیونی برای دانش‌آموزان استثنایی اضافه شد


حسینی گفت: در تمام دوره‌های تحصیلی، زبان اشاره برای ارائه دروس بر روی آنتن زنده اضافه شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 01 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0