شاخص‌های انتخاب پژوهشگران و فناوران در جشنواره‌های برتر


مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم درباره شاخص‌های انتخاب پژوهشگران و فناوران در جشنواره‌های برتر توضیح داد.

همچنین بخوانید:  انتخاب رشته داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0