شاخصSJR چیست؟

◀️شاخص SCImago Journal Rank یا به اختصار sjr، معیاری برای اندازه‌گیری میزان تاثیر علمی مجلات علمی است که به طور هم‌زمان تعداد استنادات انجام شده به مقالات یک مجله و همچنین اعتبار مقالات استناد دهنده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
👈در واقع sjr یک مقدار عددی است که متوسط تعداد استنادهای موزون به مدارک موجود در سه سال اخیر مجله را در سال مورد نظر نمایش می‌دهد. به این معنی که مثلا در سال ۲۰۱۷، چه تعداداستناد موزون به مقالات منتشر شده یک مجله در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ انجام گرفته است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0