شرط سنی شرکت در فراخوان هیئت علمی به ۴۰ سال رسید


دبیر هیات عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر شرط سنی شرکت در فراخوان هیات علمی به ۴۰ سال رسیده است.

همچنین بخوانید:  وبینار، جایگزینی مناسب برای آموزش در دوران کرونا
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0