شرکت های دانش بنیان در ۷ سال اخیر ۱۰۰ برابر شده اند


رئیس جمهور با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان در پیشبرد برنامه های علمی کشور گفت: تعداد این شرکت ها در ۷ سال اخیر ۱۰۰ برابر شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 01 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0