شیوع بیماری باکتریایی در چین بر اثر خطای آزمایشگاهی


خطای آزمایشگاهی در چین موجب شیوع بیماری باکتریایی در این کشور شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 19 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0