صرفه جویی ارزی با خرید تجهیزات پزشکی به یک سوم قیمت


ابراهیمی پور گفت: هیات امنای صرفه جویی ارزی تجهیزات پزشکی را با یک سوم قیمت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و بیمارستان‌های دولتی تامین می‌کند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 29 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0