ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی افزایش پیدا می‌کند


گنجی گفت: صندوق رفاه در سال آینده به دنبال تهیه طرح‌های بزرگی برای ایجاد ظرفیت‌های اسکان دانشجویانِ متأهل و مجرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.

همچنین بخوانید:  از لغو دقیقه نودی آزمون وکالت تا سرانجام طرح آمایش آموزش عالی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0