فرآیند برگزاری چهارمین آزمون استخدامی بخش خصوصی تا ۶ آبان ادامه دارد


دبیر چهارمین آزمون استخدامی بخش خصوصی بازه زمانی برگزاری آزمون استخدامی بخش خصوصی را تا ۶ آبان اعلام کرد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 30 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0