فرهنگ اهدای خون در دوران دفاع مقدس شکوفا شد


حاجی بیگی گفت: ان ایران باید پرچم فرهنگ اهدای خون که در دوران دفاع مقدس شکوفا شد را به دست بگیرند و این سنت زیبای مردمی را ادامه دهند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 20 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0