لزوم اخذ تصمیمات کرونایی متفاوت برای شهر تهران/ سال تحصیلی جدید آموزش مجازی در اولویت قرار دارد


رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تصمیماتی که برای تهران گرفته می شود به دلیل پیچیدگی های خاص این استان باید متفاوت از سایر نقاط کشور باشد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 17 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0