مدت زمان داوری و چاپ مقاله:

چگونه بفهمم مقاله ای چه مدت طول کشیده تا داوری و چاپ شده است؟

زمانی که مقاله ای چاپ شده در یک مجله را دانلود می کنید، در اکثر حالات می توانید سه تاریخ را در صفحه اول مقاله مشاهده کنید. این سه تاریخ با عبارات زیر مشخص شده اند:

۱٫ تاریخ دریافت شدن (Received)

۲٫ تاریخ تجدید نظر شدن (Revised)

۳٫ تاریخ پذیرفته شدن (Accepted)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0