مدیران مدارس باید افراد تاثیرگذار باشند


مهرمحمدی گفت: برای انتخاب مدیران مدارس باید به افراد تاثیرگذار، موقعیت شناس و فهیم توجه شود.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 14 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0