مراحل تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد

۱- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (رجوع به مدیر گروه)

۲- انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما

۳- دریافت و تایپ پروپوزال (دانلود فرم پروپوزال ) و ثبت پروپوزال در سایت http://proposal.iaun.ac.ir و پرینت فرم الف

۴- تأیید پروپوزال و فرم الف توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیرگروه

۵- تحویل پروپوزال به همراه فرم الف به مدیر گروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه

۶- تحویل پروپوزال و فرم الف تأیید شده به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

۷- مراجعه به سایت دانشگاه، جهت اطلاع از تصویب یا رد موضوع پروپوزال

– در صورت تصویب موضوع پایان نامه دریافت ابلاغ تصویب پروپوزال برای اساتید راهنما و مشاور و دریافت کد پایان نامه

– در صورت عدم تصویب موضوع پایان نامه تحویل پروپوزال و رفع اشکالات مطرح شده

۸- شروع تحقیق و کار بر روی موضوع تصویبی به مدت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان‌نامه

۹- ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور و مدیر گروه به صورت ماهیانه (دانلود فرم گزارش پیشرفت پایان نامه)

۱۰- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان نامه، تکمیل فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع (دانلود فرم تشکیل جلسه دفاع)

۱۱- تحویل فرم تکمیل شده درخواست تشکیل جلسه دفاع به حوزه معاونت پژوهشی و اعلام نظر و انتخاب داوران پایان‌نامه توسط حوزه معاونت پژوهشی حداقل ۴۸ ساعت پس از ارایه فرم

۱۲- ارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به هر یک از داوران پایان نامه

۱۳- اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه به معاونت پژوهشی

۱۴- در صورت داشتن امتیاز لازم جهت دفاع، هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت تاریخ دفاع و گرفتن نامه تشکیل جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهشی و تحویل CD فرم ب

۱۵- ارائه یک نسخه پایان نامه دفاع شده به حوزه معاونت پژوهشی قبل از صحافی جهت بررسی و تأیید

۱۶- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد۳ نسخه و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه (دانلود فرم تحویل پایان نامه) تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0