مروری بر فصل های پایان نامه

۱⃣ فصل اول : کلیات تحقیق، که شامل :
بیان مساله/ضرورت و اهمیت تحقیق/ اهداف/سوالات/فرضیه ها

۲⃣ فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش، که شامل :
مبانی نظری / پیشینه پژوهش (مقالات و پایان نامه های مشابه، حدود۲۰تا)

۳⃣ فصل سوم : روش پژوهش

۴⃣ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۵⃣ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ، که شامل :
جمع بندی و نتیجه گیری، محدودیت ها، پیشنهادات آتی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0