مشارکت بنیاد ملی نخبگان در زنجیره رفع مشکلات کشور


کرمی گفت: بنیاد ملی نخبگان ضمن توجه به نخبگان و استعدادهای برتر، در زنجیره رفع مسائل و مشکلات کشور مشارکت دارد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 06 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0