مطالعه منبع درست، عامل اصلی موفقیت در کنکور است


منصوری نهجیری گفت: مطالعه منبع درست، عامل اصلی موفقیت در کنکور است که سازمان سنجش باید منبع اصلی را برای کنکور هنر مشخص کند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 20 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0