معرفی ویژه مقاله استاد دانشگاه تهران توسط انجمن نجوم آمریکا

نتایج مطالعات عضو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران، مبنی بر شواهدی از وجود یک اقیانوس عظیم بر روی مریخ توسط انجمن نجوم آمریکا معرفی ویژه شد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0