معلم جانشین نداشتن‌ها و کمبود‌ها است


حاجی‌میرزایی گفت: معلم جانشین نداشتن‌ها و کمبودهاست که اگر صلاحیت کافی داشته باشد وجود مدرسه نامناسب و محتوای ناکافی قابل جبران خواهد بود.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 14 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0