معماری ترکیبی از علم و هنر است


یک مدرس دانشگاه گفت: رشته معماری ترکیبی از علم و هنر است که همین امر باعث جذابیت آن برای افراد زیادی شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 10 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0